NLBVO-week
2022

 Den Haag
September 26-28, 2022

Trainers:
Robert C. Bordone
Senior Fellow at Harvard Law School. Oprichter Harvard Law School Negotiation & Mediation Clinical Program
Leah Kang

Consultant at The Cambridge Negotiation Institute

Maarten van Rossum
Consultant at The Cambridge Negotiation Institute 


 

Zakenmensen, diplomaten, juristen, human resource specialisten, managers en andere professionals onderhandelen allemaal, ongeacht hun vakgebied en expertise. Onderhandelen is een essentiële leiderschaps- en managementvaardigheid, die zowel nodig is voor succes binnen de organisatie, als buiten de organisatie in de omgang met andere stakeholders. Daarnaast zijn goede onderhandel-skills van cruciaal belang voor het onderhouden van persoonlijke relaties. Desondanks hebben maar weinig professionals een formele opleiding in onderhandelen gehad; evenmin zijn zij bekend met de theorie en de praktijk van het onderhandelen zoals die zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.

Door theorie en praktijk te combineren, beoogt deze workshop zowel het inzicht als de doeltreffendheid van de deelnemers binnen het onderhandelvak te verbeteren. De deelnemers zullen een groot deel van hun tijd besteden aan oefeningen, simulaties en aan het evalueren en bekritiseren van wat wel werkte, wat niet werkte, en waarom. 

De workshop biedt de deelnemers een overzichtelijk kader voor het analyseren, voorbereiden en voeren van onderhandelingen. Hoewel wij lesgeven vanuit een verscheidenheid aan onderzoekstradities, wordt het belangrijkste framework ontleend aan het baanbrekende boek Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In van Roger Fisher, Bill Ury en Bruce Patton. Deelnemers maken kennis met de onderhandelingstheorie die in dit boek is ontwikkeld. Deze benadering leert deelnemers onderhandelen vanuit een probleemoplossende oriëntatie. Dit zal worden versterkt en uitgebreid door de meest recente onderzoeken op het gebied van onderhandelen. Aan het einde van deze workshop zullen de deelnemers:

 • Beschikken over een reeks strategieën voor het omgaan met vaak voorkomende belemmeringen binnen onderhandelingen
 • Vaardigheden ontwikkelen voor het verbeteren van vertrouwen en communicatie bij interne en externe onderhandelingen
 • Over een framework beschikken om systematische voorbereiding op onderhandelingen toe te passen en voor het meten van onderhandelingsresultaten
 • Zich meer bewust zijn van hun eigen sterke en zwakke punten als onderhandelaar
 • Beschikken over een toolkit met strategieën voor het managen van meerpartijenonderhandelingen, met nadruk op het managen van coalities, verschillende beslisregels, deadlines en processen
 • Kritische empathie en assertiviteitsvaardigheden verbeteren, met nadruk op de rol van actief luisteren in onderhandelingen en conflictbeheersing
 • Leren over waardecreatie binnen onderhandelingen
 • Leren succesvolle benaderingen te identificeren om hiermee waarde te claimen in onderhandelingen en tegelijkertijd goede relaties te onderhouden met verschillende belanghebbenden
 • Strategieën ontwikkelen voor het omgaan met moeilijke onderhandelingstactieken en harde onderhandelaars aan tafel

De cursus is bedoeld voor professionals die hun onderhandelingsvaardigheden willen aanscherpen en een effectievere set van tools willen ontwikkelen. Ons schema is intensief. Onze sessies zullen drie volle dagen duren met ruime pauzes en tijd voor de lunch. De eerste twee dagen vormen de essentie en worden gevolg door alle deelnemers. Voor de laatste dag kiezen deelnemers twee verdiepende modules om zo ruimte te bieden voor persoonlijke leerdoelen. Op basis van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de eerste twee dagen zijn er vier verdiepende modules waartussen gekozen kan worden: 

Meer weten hoe om te gaan met vastgelopen onderhandelingen? 

 • Dealing with Difficult People

Bewuster omgaan met je personal effectiveness? 

 • The Negotiators' Brain

Behoefte aan verdieping binnen commerciële onderhandelingen? 

 • The Essentials of Commercial Contract negotiations

Wil je weten wat er buiten de onderhandeltafel gebeurd? 

 • Stakeholder Engagement


Investering:

€3650

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit programma stuur dan een e-mail naar [email protected]. U zal een e-mail ontvangen waarin u alle nodige informatie kunt vinden. Op ingevulde aanvragen zijn onze algemene inschrijvingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden u op verzoek per e-mail toegezonden. Na afronding van deze driedaagse training ontvangt u officiële certificering van de NLBVO en wordt u opgenomen in ons register. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW