Disclaimer

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Onderhandelaars is een initatief van het De Witt Institute for Advanced Negotiations, hierna te noemen: NLBVO.

De NLBVO heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. NLBVO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

NLBVO garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door NLBVOgewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor NLBVO op geen enkele wijze verantwoordelijk is. NLBVO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat NLBVO de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

 

STICHTING DE WITT INSTITUTE FOR ADVANCED NEGOTIATIONS

Pijnboomstraat 49
2665 ZJ Den Haag
Nederland

Rekeningnummer NL02BUNQ2206761572

KvK: 72113766

BTW: NL858990684B01

[email protected]