Over de NLBVO

De Nederlandse Beroepsorganisatie Voor Onderhandelaars (NLBVO) zet zich in om Nederland effectiever te laten onderhandelen. De NLBVO vertegenwoordigt de belangen van geschoolde onderhandelaars in Nederland. Onze Geregistreerd Onderhandelaars komen uit zowel de publieke als private sector, NGOs en de wetenschap. Wat hen bindt is de gezamenlijke overtuiging dat men in Nederland effectiever kan en moet gaan onderhandelen en samenwerken.

NLBVO dient als een keurmerk voor professionals die zich -in welke hoedanigheid dan ook- inzetten om effectief onderhandelen in Nederland verder te brengen. De NLBVO werkt tenslotte aan de verdere professionalisering (kennis en vaardigheden) van haar Geregistreerd Onderhandelaars door kennis en ontwikkelingen op het gebied van effectief onderhandelen te delen. 

De NLBVO is een initiatief van het De Witt Insititute for Advanced Negotiations en is voortgekomen uit de duidelijke behoefte een plek te creëren waar professionele en geschoolde onderhandelaars elkaar kunnen vinden. 

Bent u geïnteresseerd maar heeft u nog vragen of wilt u graag aanvullende informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]

De NLBVO ziet onderhandelen als een proces waarin betrokken partijen waarde creëren en de onderlinge relatie versterken.

Onze visie 

Wat wil de NLBVO?
De NLBVO ziet onderhandelen als een vak en is van mening dat in Nederland veel meer uit onderhandelingen gehaald kan worden als onderhandelen als vakgebied wordt erkent. Waar bij complexe juridische, HR of communicatie kwesties vaak gevraagd wordt om hulp en specifieke expertise, is dat bij complexe onderhandelingen maar zelden het geval. 

NLBVO wil dat veranderen door professionele onderhandelaars een platform te bieden zich te verenigen, een keurmerk te zijn waarmee geschoolde onderhandelaars zich kunnen profileren en uiteindelijk Nederland anders te laten denken over onderhandelen. 
Waar staat de NLBVO voor? 

NLBVO ziet onderhandelen als meer dan een spel dat gewonnen moet worden of iets wat u het liefst vermijdt. Onderhandelen doen we allemaal, elke dag. Aan de keukentafel, op het werk en met vrienden. Het is een proces waar u door middel van vertrouwen en samenwerking waarde kan creëren en de relatie van versterken. Om zo tegen onderhandelen aan te gaan kijken zijn een aantal zaken nodig:

  • Weten wanneer u onderhandelt: herken de onderhandeling
  • Weten hoe u het moet doen: effectief onderhandelen
  • Weten dat het ook anders kan: uit de comfort zone