Feike Sijbesma winnaar eerste Nationale Onderhandelprijs

‘Onderhandelen draait niet om winnen of verliezen, maar om het samenbrengen van partijen’Jury Nationale Onderhandelprijs 2023 bekend

Met trots presenteren wij u de jury van de Nationale Onderhandelprijs. Deze groep professionals, voorgezeten door Marry de Gaay Fortman, heeft zicht op een breed scala aan onderhandelingen die in Nederland (en daarbuiten) spelen. 

Jeroen Baardemans is moderator op de Zomerbijeenkomst

Jeroen Baardemans zal als moderator de Zomerbijeenkomst in goede banen leiden. Op de Zomerbijeenkomst verzorgt Baardemans eveneens de fireside chat met de winnaar van de Nationale Onderhandelprijs. 

Jeroen Baardemans begon zijn communicatie-carrière bij ING. Na ruim 15 jaar werkzaam te zijn geweest als allround communicatiestrateeg, met zeer brede (internationale) managementervaring in vrijwel alle communicatiedisciplines, startte hij communicatieadviesbureau KOROKI. Daarnaast is Baardemans een veelgevraagd moderator en interviewer.


Momenteel ligt de focus van Baardemans voornamelijk op communicatieadviesbureau KOROKI. KOROKI is gespecialiseerd in reputatie-,  communicatie- en presentatievraagstukken: van de creatie en optimalisatie van merkstrategieën tot de pr en (crisis-)communicatie bij veranderprocessen en events. 

Klaas Dijkhoff is Keynote Speaker op de Zomerbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zal keynote speaker Klaas Dijkhoff zijn rijke onderhandelervaring met ons delen.

Voor hij in 2010 Tweede Kamerlid werd, was hij onderzoeker en docent aan de Universiteit Tilburg en gemeenteraadslid in Breda. Ook had hij een eigen bedrijf in juridisch advies en IT-ondersteuning voor kleine ondernemers.

In het kabinet-Rutte II was Klaas van 2015 tot 2017 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en korte tijd minister van Defensie. Daarnaast is Klaas van 2017 tot 2021 fractievoorzitter geweest van de VVD. 

Vandaag de dag is Klaas ondernemer en houdt hij zich in zijn bedrijf SUE & The Alchemists bezig met gedragsbeïnvloeding. Hun expertise is organisaties inzicht geven op welke knoppen ze moeten drukken om weer aansluiting bij hun publiek of stakeholders te krijgen of deze niet kwijt te raken. Inzichten die omzetten naar concrete strategieën en interventies.

"Het allerbelangrijkste is een goede voorbereiding"(Radio 1)

8/5/2023 - De messen zijn geslepen; er wordt druk onderhandeld tussen Albert Heijn en de vakbonden. Maar hoe zorgt men er nou voor dat een bedrijf of vakbond zo goed mogelijk haar belangen verdedigt, maar ook tot een deal komt waar iedereen tevreden mee is?

"Je kan iemand maar één keer een klap op zijn kop geven" (Radio 2)

23/2/2023 - Wie het nieuws afgelopen jaar heeft gevolgd, zag het aantal stakingen in Nederland in rap tempo oplopen. 

Dit ultieme middel lijkt geregeld effectief te zijn, zo ook voor de vuilnismannen in Amsterdam die salarisverhoging kregen dankzij protest.


“Je kan iemand maar één keer een klap op zijn kop geven”, aldus voorzitter van de NLBVO Tim Masselink bij Radio 2.

Stakingen vanuit een onderhandel- perspectief (WNL)

17/1/2023 - Vandaag wordt weer onderhandeld over de CAO van buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer. De vabonden dreigen direct dat bij het klappen van de onderhandelingen stakingen zullen volgen.

In de uitzending van Goedemorgen Nederland reageert voorzitter van de NLBVO Tim Masselink op deze aanpak vanuit de onderhandeltheorie.

"Hou de onderhandeling zoveel mogelijk aan tafel en tussen de betrokken partijen".

NLBVO Onderhandeltip

12/11/2022 -  De NLBVO bepleit een integratieve onderhandelstijl waarin een win-win uitkomst centraal staat en gezocht wordt naar de belangen achter de posities. 

De tegenhanger van deze vorm is een distributieve onderhandelstijl waarin de onderhandeling als zero-sum game wordt beschouwd, met een winnaar en een verliezer.

Wanneer tijdens onderhandelingen goed geëxploreerd is en daarmee potentiële waarde gemaximaliseerd, komt ongeacht welke stijl je prefereert altijd een distributieve fase waarop de taart moet worden verdeeld.

Hier worden vaak voorstellen tussen beide partijen uitgewisseld en deze interactie wordt ook wel de ‘negotiation dance’ genoemd.

Deze distributieve fase kan als ongemakkelijk ervaren worden, en ook hier is een goede voorbereiding essentieel. 

The Harvard Program On Negotiation heeft hiervoor vijf essentiële strategieën geformuleerd:

 • Denk na over de BATNA (beste alternatief zonder overeenkomst) van de wederpartij
 • Doe geen concessies zonder dat de andere partij beweegt
 • Laat je niet onder druk zetten door stiltes of late reacties
 • Wanneer je een concessie doet, benoem dit expliciet
 • Koppel concessies expliciet aan de concessie van de andere partij als tegenprestatie


Lees in het artikel van Harvard PON meer over hoe u deze lastige maar cruciale fase het hoofd biedt. 

Terugblik NLBVO-week 2022

7/10/2022 - Na een week waarin ervaren professionals zich hebben bekwaamd in het onderhandelvak doet het ons goed positieve verhalen te horen van de deelnemers.


"The Harborco case kept me awake for two nights (one for enthusiasm and one for frustration)" - Pieter Walraven

"Great cases to refine negotiation tactics and strategies based on finding common ground."- Boudewijn Kanen

"I am looking forward to applying all theories and skills to improve dialogues to reach mutual gains" - Robbert Smet 

De training heeft de deelnemers geholpen binnen hun professionele ontwikkeling tijdens onze officiële kick-off.
 
Naast de jaarlijkse NLBVO-week komen er ook netwerkevents, lezingen van toponderhandelaars en andere evenementen waarbij iedereen die affiniteit heeft met onderhandelen welkom is.  

Voorkom arbeidsconflict met creatief onderhandelen (De Ondernemer)

21/9/2022 - Gisteren is de begroting gepresenteerd en er wordt beterschap beloofd. De burger wordt in ieder geval ontzien met betrekking tot de gasrekening, maar de inflatie gaat er alsnog inhakken.

In veel organisaties gaat dit onderhandelingen over een hoger salaris triggeren, en je kan niet voor alle klappen naar de overheid kijken. Wat kun je zelf als werkgever of werknemer doen?

In dit artikel spreken onderhandelexpert Maarten van Rossum van het Haagse &FLUENCE en Peter de Keyzer van Growth Inc uit Antwerpen over wat de buurlanden van elkaar kunnen leren.

“Wees in onderhandelingen open over je belangen en richt je gesprek ook op andere arbeidsvoorwaarden dan salaris. Die kosten je vaak veel minder als werkgever, en zijn voor de werknemer misschien wel waardevoller dan een paar tientjes extra salaris.”

Korte termijn winst vs. lange termijn relatie (RTL Nieuws)

6/9/2022 - Terwijl een groot deel van Nederland een onzekere winter tegemoet gaat, maken energiebedrijven grote winsten. Dat voelt wrang.

In dit artikel van RTL Nieuws wordt de nuance gemaakt dat deze winsten op hun beurt (onder andere) weer geïnvesteerd worden in verduurzaming, waar iedereen bij gebaat is. 

“Wanneer is er te sprake van teveel winst” is dan een lastig vraagstuk op ethisch vlak. De bedrijven zouden zichzelf echter ook een meer rationele vraag kunnen stellen.

“Waar ligt de waarde op lange termijn”; bij het behoud van klanten. Iedereen die nu grote winsten boekt ten koste van deze klanten in ze straks mogelijk kwijt wanneer de situatie afkoelt. 

Ook bij onderhandelingen is deze zogenaamde ‘shadow of the future’ een essentiële factor om rekening mee te houden. De andere partij wat geven kan je later ten gunste komen, en daarbij is het prettiger samenwerken. 

De grootste waarde zit niet in korte termijn winstbejag,  maar in lange termijn relaties. Energieleveranciers zouden dus niet alleen vanuit ethische overwegingen kunnen meegeven, maar ook vanuit een rationele analyse is het verantwoord. 

Staking anno 2022 geen effectief pressiemiddel meer (Volkskrant)

30/8/2022 - De vijfde en laatste dag van de stakingen van het NS personeel legden gister weer grote delen van het landelijke spoor plat. Onderhandelingen komen echter niet van de grond.

Door de acties van de vakbonden voelen de werknemers van de NS zich gehoord, maar het resultaat is minimaal. Deze dynamiek tussen het tevreden stellen van de achterban en het daadwerkelijk realiseren van een deal is een struggle die elke onderhandelaar kent. 

Een sterk of stoer verhaal richting de achterban alleen lost het probleem niet op; je raakt verder van de andere partij, in plaats van toe te werken naar een overeenkomst. Daarbij is het in dit specifieke geval niet alleen de werkgever die wordt geraakt, maar met name de samenleving. 

Het is de vraag of het druk zetten via stakingen niet een achterhaald model van de vakbonden is. Waar het vroeger een laatste redmiddel was om de dynamiek te creëren die nodig was voor de volgende stap aan de onderhandeltafel, lijken stakingen tegenwoordig vaak een averechts effect te hebben. 

De overlast die door stakingen wordt ervaren, komt als een boemerang terug bij de stakers. De wederpartij hoeft eigenlijk alleen nog maar te wachten tot de sympathie van het volk voor de stakers echt is verdwenen, om ze vervolgens weer aan de onderhandeltafel te verwelkomen. Met een beduidend zwakkere uitgangspositie. 

De situatie is tekenend voor de manier hoe in Nederland met onderhandelingen wordt omgegaan. Ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstellingen worden uitvergroot en leiden vervolgens tot een deadlock met weinig wederzijds begrip als uitkomst. 

Het is tijd dat we realiseren dat onderhandelen een enorme rol speelt bij veel van onze maatschappelijke crises en dat anders denken over onderhandelen een bijdrage kan leveren aan het oplossen van die vraagstukken. 

Onderhandelstrategie Remkes (Volkskrant)

 18/8/2022 - Johan Remkes lijkt een nieuwe strategie te hebben om draagvlak te vinden voor het stikstofbeleid. Waar eerst werd ingezet op directe onderhandelingen tussen de boeren en het kabinet, worden nu bredere dialogen opgezet. 

Eerst met de milieuorganisaties, gister bouwers en werkgevers, later onder meer de provincies. Wat zit er achter deze verbredende aanpak?

Tot nu toe zagen wij vooral bewindslieden en andere politici met stelligheid verkondigen dat er niet gemorreld zal worden aan stikstofbeleid. De stelligheid vanuit deze hoek leidde bij bepaalde groepen tot opstand en recalcitrantie. 

Een onderdeel van deze nieuwe strategie komt misschien voort uit het de afgenomen overtuigingskracht van ‘de overheid’ door vele problemen die afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen (waarvan de stikstofcrisis er al decennia een is).

Remkes zoek juist daarom naar andere groepen die de boodschap van het kabinet kunnen verkondigen, in de hoop meer draagvlak en sympathie te creëren. Het maatschappelijk middenveld inzetten door hen een plek aan tafel te geven. 

Lees in de Volkskrant over de stroef verlopen ronde tussen milieuorganisaties en de boeren. 

Onderhandelen in de zon (NRC)

10/9/2022 - De zomer is doorgebroken en dat betekent dat een groot deel van Nederland weer op vakantie gaat. 

Waar velen dit associëren met ontspanning en rust, schijnt Felix Vermeulen (secretaris NLBVO) een ander licht op dit fenomeen. 

Hij waarschuwt voor de vele conflictsituaties die zich binnen het gezin voordoen tijdens de jaarlijkse volksverhuizing naar het zuiden. 

Moet je nog op vakantie deze zomer, maar heb je geen behoefte aan ruzie met partner, kind of familie? Drie type onderhandelaars bieden hiervoor mogelijk de oplossing. 

Lees in NRC hoe je al onderhandelend de vakantie doorkomt. 

NLBVO Onderhandeltip #2

29/7/2022 - Wij zien onderhandelen als een kans voor waardecreatie voor alle partijen waarbij je zoekt naar de belangen achter de posities. 

In de dagelijkse realiteit zijn er echter velen bij wie de visie haaks staat hierop en die onderhandelingen aanvliegen als een wedstrijd verbaal armpje drukken.

Als onderhandelaar ga je ongetwijfeld aan tafel komen met dergelijke figuren. Het Harvard Programme On Negotiation heeft veel geschreven over dit fenomeen, waaruit wij de volgende vijf tips uitlichten:

 1. Don’t react
  Reageer niet emotioneel op lastige situaties of heftig gedrag, maar probeer objectief de situatie te relativeren. 
 2. Disarm them by stepping to their side
  Probeer vanuit die objectiviteit de situatie van de tegenpartij te begrijpen (hoe beter je hen begrijpt, des te makkelijker je hen pareert). 
 3. Change the game
  Je hoeft niet mee te gaan in andermans spel. Probeer het frame van het geschil te veranderen om deadlocks te voorkomen. 
 4. Make it easy to say “yes”
  Geef het idee dat de tegenpartij gelijk krijgt en onderzoek mogelijkheden hoe jij hen kan helpen de uitkomst van de onderhandeling te verkopen aan hun achterban.
 5. Make it hard to say “no”
  Neem de ander mee in je exploratie. Wanneer diegene alle consequenties en de alternatieven kent is die misschien voor rede vatbaar. 

Lees via de website van Harvard Law School meer over hoe om te gaan met lastige mensen en wapen jezelf voor het onvermijdelijke. 

Ratificatie CETA: onder druk draait de wind (NRC)

20/7/2022 - Vorige week ontstond commotie rondom het CETA verdrag, een handelsakkoord tussen de EU en Canada. Na omstreden steun van de PvdA in de Eerste Kamer is Nederland het 16e land dat het verdrag ratificeert. 

Eerst was de partij eensgezind tegen dit verdrag, maar de inval van Rusland in Oekraïne heeft dit verandert. De positie van de EU staat onder druk en een fragmentariserende wereld(markt) heeft de Senaatsfractie van gedachte doen veranderen, tot onvrede van veel partijgenoten. 

Deze draai illustreert hoe een veranderende context vastgelopen processen in beweging kan brengen. Tegelijkertijd zie je ook dat diezelfde veranderende omstandigheden coalities onder druk kunnen zetten. 

In deze analyse zit een les voor onderhandelaars: maak altijd een inschatting van de context waarin je onderhandelingen plaatsvinden, en hoe dit zowel intern als extern van invloed kan zijn. Inhoudelijke en positionele deadlocks zijn vaak niet zo rigide als op eerste gezicht lijkt.

Lees in dit artikel van Caroline de Gruyter haar betoog over de verzwakte onderhandelpositie van de EU en hoe een hernieuwde blik op internationale samenwerking dit moet ondervangen.  

Onderhandel-strategie uitgelicht: FNV

12/7/2022 - Onderhandelingen vinden vaak plaats achter gesloten deuren. Een reden daarvoor is dat partijen aan tafel moeten exploreren zonder daarvoor te worden afgerekend door hun achterban.


Soms krijg je echter een kijkje in de keuken wanneer onderhandelingen vastlopen en de details op straat worden gelegd. Deze gebeuren namelijk niet alleen aan tafel, ook wat daarbuiten gebeurt is van invloed.


Neem de onlangs vastgelopen gesprekken tussen de NS en FNV. Laatstgenoemde publiceerde het stuk: “wij zijn uitonderhandeld”, waarin geschreven wordt dat het “wederom dramatisch verliepen”.


Vakbonden staan niet bekend om hun diplomatieke aanpak, zoals te lezen in deze brief. Vanuit het perspectief van een onderhandelaar is het interessant na te gaan welke strategie wordt toegepast. De relatie lijkt in dat opzicht in ieder geval geen prioriteit. 


Aan tafel hebben de argumenten van de FNV niet kunnen overtuigen, nu wordt de externe druk opgevoerd. Eén augustus stemmen de vakbondsleden over het aanbod van de NS. Met deze brief in het achterhoofd lijkt die uitkomst echter al vast te liggen. 

De vier grootste misvattingen over onderhandelen

29/6/2022 -  Van zakelijke overleggen tot de bedtijd van je kinderen: onderhandelen doen we allemaal, elke dag. Er bestaan hierbinnen echter vele misvattingen. In dit interview van het AD schijnt onderhandelexpert Maarten van Rossum zijn licht op de meest prangende.

 

“Mensen hebben meteen de associatie met ‘minder hoeven betalen voor iets’, en vooral winnen: je moet zorgen dat je de ander te slim af bent en krijgt wat jij wil. Maar onderhandelen gaat net zo goed over de relatie met de ander als het resultaat. Aan een goede onderhandeling houd je beiden een goed gevoel over.’’

 

1. Onderhandelen is geen wedstrijd

Onderhandelen is geen zero-sum game. Leer om te gunnen en werk vanuit het principe van reciprociteit. 

 

2. Vrouwen kunnen niet onderhandelen

Vrouwen zouden minder goed kunnen onderhandelen dan mannen. Vrouwen benaderen onderhandelingen echter meer vanuit het algemeen belang, waar mannen strakker op het eigenbelang (salaris) zitten. 

 

3. Geld is het belangrijkste

Nederlanders denken bij onderhandelen vaak aan geld. Maar wie goed exploreert, komt erachter dat er ook waarde ligt in minder evidente factoren. 

 

4. Een ‘nee’ is het einde van de onderhandeling

Ook hier speelt een goede exploratie een sleutelrol. Wanneer je een ‘nee’ ontvangt voor één specifieke wens, kijk dan naar overige aspecten die een soortgelijke oplossing bieden. 

 

Lees via de link het volledige artikel en leer meer over de aannames binnen het onderhandelen.

Macron's onderhandelingsopgave bij het nieuwe parlement (NRC)

22/6/2022 - Regeringscoalitie Ensemble is de absolute meerderheid kwijt in het Franse parlement. Voor Macron een zeer complexe opgave, in het oog van de democratie een kans. Hoe dan ook: onderhandelingen gaan een sleutelrol spelen. 


Nu Macron voor zijn hervormingsplannen steun moeten zoeken, zal hij zich constructiever moeten opstellen tegenover de oppositie. Zowel de niet-bestaande compromiscultuur als het gepolariseerde politieke klimaat in Frankrijk maken dit een grote uitdaging.


Men vreest voor het vastlopen van het politieke systeem, met Macron aan het roer als lame duck. Echter kunnen effectieve onderhandelingen ook zorgen voor versterking van het democratische bestel. 


Als het hem lukt de oppositie mede-eigenaar van zijn hervormingen te maken, creëert hij buy-in buiten zijn eigen coalitie. Dit komt niet alleen de democratie ten goede, maar misschien ook zijn draagvlak binnen andere groepen van het electoraat. 


“Op Macrons schouders rust de zware verantwoordelijkheid de Franse onvrede te kanaliseren. Dat kan alleen door op intelligente wijze samen te werken met het nieuwe parlement” aldus het NRC. Lees hier het hele artikel.

NLBVO Onderhandel-tip #1

16/6/2022 - Velen onderhandelen op basis van intuïtie en zien het als een uitdaging met veel onzekere elementen. Er zijn echter handvatten om systematiek en zekerheden in te bouwen in elk onderhandelproces. 

Harvard Law School heeft één van deze tools ontwikkeld. De zogenaamde BATNA: Best Alternative To a Negotiated Agreement, “or the best outcome you can expect if you fail to reach agreement at the bargaining table with your counterpart”. 

Het gaat er hier om voorafgaand aan je onderhandeling de marge vast te stellen waarbinnen je wil onderhandelen. Daarnaast moet je nooit buiten je BATNA onderhandelen en actief zoeken naar alternatieven om je onderhandelpositie te versterken. 

Het vaststellen van je BATNA en het daadwerkelijk handhaven ervan binnen een onderhandeling is vaak lastiger dan aanvankelijk gedacht wordt. 

Wie zijn onderhandelstrategie naar een hoger niveau wil krijgen moet actief acteren op dit vlak. In het volgende artikel van het Harvard Program On Negotiation vind je tips over hoe je dit zo effectief mogelijk doet. 

Women in Negotiation by &FLUENCE

2/6/2022 - Bij de NLBVO zijn we bedreven in het bespreken van de ins en outs van onderhandelingen en de maatschappelijke impact die deze kunnen hebben. Precies die impact staat centraal in de recente publicatie 'Unlocking the True Value of Women Negotiators' uitgegeven door &FLUENCE.

Vrouwen worden nog steeds op veel terreinen benadeeld ten opzichte van mannen, van ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt tot de zorg-werkverdeling thuis.  

Dit artikel zoekt een oplossing voor het verbeteren van de positie van vrouwen op systemisch niveau. Door op een andere wijze naar onderhandelen te kijken kan er een meer gebalanceerd speelveld ontstaan op de werkvloer en daarbuiten, met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse.

Benieuwd hoe het anders kijken naar onderhandelingen kan bijdragen aan een eerlijk speelveld en gelijke kansen voor iedereen? Lees dan het volgende artikel. 

Onderhandelingen bij KLM (Nederlands Dagblad) 

29-4-2022 - De wilde staking vorig weekend door het grondpersoneel van KLM op Schiphol laat zien dat het van belang is in dialoog te blijven bij onenigheid.

Onderbetaling en onzekere contracten leidden tot onvrede bij medewerkers, en nu KLM werkzaamheden van grondpersoneel uit wil besteden lijkt bij werknemers een grens te zijn bereikt.

Deze staking zorgt ook dit weekend nog voor problemen en de kosten kunnen voor KLM in de miljoenen lopen. Het FNV voorspelt dat aankomende zomer “een chaos op Schiphol [wordt] bij de beveiliging en afhandeling van passagiers door gebrek aan personeel”.

De dialoog opzetten betekent niet dat er concessies gedaan worden, maar kan wel leiden tot meer wederzijds begrip. Wederzijds begrip kan leiden tot onderhandelingen met waardecreatie voor beide partijen als doel.

De vakbond heeft een brief gestuurd om gesprekken met KLM weer op te zetten. De bal ligt bij hen. 

Waardecreatie moet het doel zijn van elke onderhandeling (William Ury, TED)

20-3-2022 - Onderhandelen is geen wedstrijd verbaal armpje drukken, maar een discipline gestoeld op de wetenschap.

Een van de meest belangrijke frameworks binnen de onderhandeltheorie is het baanbrekende boek “Getting to Yes” van Roger Fisher en William Ury.

Vier principes liggen ten grondslag aan dit werk:

- Scheid de mensen van het probleem
- Focus op belangen, niet op posities
- Zoek naar gedeelde belangen
- Gebruik objectieve criteria

Deze principes staan ook centraal binnen de filosofie van de NLBVO en leren te onderhandelen vanuit een probleemoplossende oriëntatie.  

Zet niet in op korte termijn winsten voor je eigen partij, maar luister naar elkaar en kom tot gemeenschappelijke oplossingen. Waardecreatie voor alle partijen is het doel.

Kijk via onderstaande link naar een lezing van William Ury en maak kennis met deze visie. 


Harvard Law School Training in onderhandelen

13-4-2022 - De NLBVO wordt meer dan een plek waar ervaren en geschoolde onderhandelaars samenkomen. Wij zullen ook een actieve rol vervullen in het verder professionaliseren van onze onderhandelaars.

Om dit doel te verwezenlijken gaan wij onder andere exclusieve trainingen organiseren tijdens de jaarlijkse NLBVO-week in september.

Meer weten over Bordone zijn aanpak? Lees dan het volgende artikel. 

Wie moet er opdraaien voor de hoge inflatie - De werknemer of de baas? (NRC)

7-4-2022 - De inflatie is in maart opgelopen tot 9,7%, maar de loonstijging blijft sterk achter op deze ontwikkeling. Wie betaalt voor deze scheefgroei is een twistpunt.

Veel werknemers willen lonen die automatisch meestijgen met de inflatie, maar werkgevers willen niet opdraaien voor de kosten. Mede door deze impasse verwacht 20% van de MKB dat de inflatie gaat zorgen voor meer conflict op de werkvloer.

Om dit te voorkomen moeten onderhandelingen worden opgezet tussen werkgevers en werknemers en gekeken worden naar zogenaamde ‘low-cost, high-value’ afspraken.

Niet alle waarde is direct uit te drukken in geld. Zo kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden van grote waarde voor werknemers zijn, maar werkgevers relatief weinig kosten.

Door in gesprek te gaan en op deze manier ‘de taart te vergroten´, kan eventueel arbeidsconflict vermeden worden. 


&FLUENCE x Women in Negotiation

31-3-2022 - Women are better negotiators than men, just not for themselves - Harvard Program on Negotiations

Hoe zorgen we dat vrouwen betere onderhandelaars worden voor zichzelf? De oplossing hiervoor ligt niet alleen bij vrouwen. We moeten de omgeving transformeren waarin wij - vrouwen én mannen - onderhandelen. Dit geldt voor zowel onze werkomgeving, thuisomgeving als de maatschappij in het algemeen.

Op vrijdag 20 mei organiseert &FLUENCE een Lunch & Learn om hierover in gesprek te gaan samen met Pascalle Grotenhuis, Anouk Heilen, en Maarten van Rossum
 
Ook benieuwd naar welke obstakels en oplossingen er bestaan in het realiseren van een sterkere positie voor vrouwen? Meld je dan aan via onderstaande link.

📅 Vrijdag 20 mei
⏰12:00 - 13:00 CET 


Het belang van onderhandelen na een verkiezingsuitslag (NRC)

17-3-2022 - De uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen laten zien dat de versplintering van het politieke landschap ook lokaal doorzet. 

In veel gemeenten zullen vier of vijf partijen nodig zijn om een meerderheid te vormen waardoor de puzzel die gelegd moet worden complexer wordt.

Een effectieve onderhandelstrategie is essentieel om ook in deze context resultaat te behalen.

Nu de campagne voorbij is moeten partijen switchen naar een coöperatieve houding. Luister naar elkaar, probeer elkaar te begrijpen en gun elkaar iets. 

Focus op het realiseren van een win-win situatie en stap af van het verbaal ‘armpje drukken’. 

Oprichting van de NLBVO

10-3-2022 - Onderhandelen is een vak. Gelukkig zijn er steeds meer mensen in Nederland die dat inzien. 

Toch is er nog geen plek waar geschoolde onderhandelaars samenkomen. Om zich te verenigen, ideeën uit te wisselen, te leren van elkaar. Om samen Nederland anders te laten denken over onderhandelen en het vakgebied te professionaliseren.

Daarom start het De Witt Institute for Advanced Negotiations iets nieuws: de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Onderhandelaars (NLBVO).