Aanmeldingsprocedure

Procedure

Wanneer u zich wil aansluiten bij de NLBVO dient u aan te tonen dat u bent opgeleid in effectief onderhandelen en/of dat u werkt volgens de principes van het effectief onderhandelen. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat onze Geregistreerd Onderhandelaars de onderliggende principes over effectief onderhandelen met elkaar en met ons delen. Met uw aanmelding committeert u zich aan de gedragscode voor professioneel onderhandelaars van de NLBVO. Aansluiting bij de NLBVO dient als keurmerk voor professionele onderhandelaars. 
 
Bij toetreding tot de NLBVO kunt u deelnemen aan diverse inhoudelijke en netwerkactiviteiten, en steunt u bovendien het streven om Nederland anders te laten denken over onderhandelen door o.a. bijdrages in de media. 

Toelating

Bent u geschoold en/of heeft u veel ervaring met onderhandelen? Dan komt u in aanmerking voor de NLBVO. Wij vragen daarvoor een kopie van een certificaat van een voltooide opleiding in onderhandelvaardigheden van bijv. het onderhandelprogramma van de Harvard Universiteit of een soortgelijke opleiding gebaseerd op het gedachtengoed van de Harvard Universiteit over onderhandelen. Daarnaast organiseert de NLBVO eenmaal per jaar een opleiding effectief onderhandelen die aspirant Onderhandelaars kunnen volgen om toe te treden.

Selectieprocedure

U kunt uw verzoek sturen naar [email protected]. Na aanmelding volgt een kort intakegesprek en krijgt u binnen 14 dagen na het intakegesprek bericht over toelating. Voor vragen over de toelatingseisen en de opleiding neemt u dan contact op met ons via hetzelfde adres.